Windykacja międzynarodowa

Prowadzenie biznesu niestety zawsze wiąże się z ryzykiem, że dany klient będzie zalegał z zapłaceniem należności za faktury. Czasem zdarza się nawet tak, że firma, która zawsze terminowo płaciła wszystkie należności, nagle zaczyna zalegać z fakturami. Niestety w przypadku prowadzenia działań za granicą, odzyskanie należnych pieniędzy może wydawać się bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Całe szczęście wystarczy skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów, udzielających wsparcia firmom starającym się odzyskać należność od zagranicznych dłużników.

Firma windykacyjna zaprasza do kontaktu


Zatrudniamy specjalistów od windykacji międzynarodowej, którzy zawodowo zajmują się odzyskiwaniem należności i znają procedury właściwe dla poszczególnych krajów. Naszym priorytetem jest indywidualne podejście do każdego przypadku, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostosować podejmowane działania do konkretnej sytuacji.

Swoje usługi świadczymy na rzecz polskich przedsiębiorców prowadzących międzynarodową działalność i współpracującymi z kontrahentami zza granicy.

Jak wygląda współpraca z firmą windykacyjną?


Każdy przypadek jest inny, dlatego swoje działania zawsze rozpoczynamy od rozmowy z klientem. Priorytetem jest dla nas poznanie jego sytuacji, zaistniałych okoliczności oraz tytułu, z jakiego powstał dług.

Gdy poznamy dokładną sytuację klienta jesteśmy w stanie oszacować możliwość odzyskania należności oraz określić jakie działania będzie trzeba podjąć w tym celu. Konkretne procedury są zależne od tego, z jakiego kraju pochodzi dany kontrahent. Jesteśmy w stanie również ocenić realność odzyskania należności.

Wiele zależy od tego, z jakiego powodu dany klient nie płaci.


Powodów może być wiele. Niektórzy kontrahenci czekają na upomnienie, w międzyczasie traktując swój dług niczym kredy. Niestety czasem brak uregulowania należności spowodowany jest faktem, że faktura nie dotarła do klienta lub została wystawiona w sposób nieprawidłowy. W takich przypadkach rozwiązanie problemu jest najczęściej bardzo łatwe, a pieniądze można odzyskać stosunkowo szybko.

Niestety zdarzają się trudniejsze przypadki. Czasami klienci rozmyślnie nie chcą płacić. Najczęściej brak uregulowania należności powodowany jest brakiem płynności finansowej w firmie klienta. W takich przypadkach na początku podejmowane są próby przeprowadzenia windykacji polubownej. Jeśli nie przyniosą one skutku, konieczne jest wystąpienie na drogę sądową.

Windykacja międzynarodowa - skorzystaj z pomocy profesjonalistów


Niezależnie od tego, jaka sytuacja zachodzi w danym przypadku, warto skontaktować się z naszą firmą. Naszych klientów wspieramy na każdym etapie współpracy i każdorazowo dobieramy najlepsze możliwe sposoby działania.